სთრაიქოილ ჯგუფი

Cafés Richard -ის ოფიციალური დისტრიბუტორი

საქართველოში

Phone: +995 511 14 00 05

სთრაიქოილ ჯგუფი

წესები და პირობები

გთხოვთ ვებგვერდზე განათავსოთ ელ-კომერციის სტანდარტების გამორჩენილი ველები: 1. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ - დასახელება, იურიდიული სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 2. საკონტაქტო ინფორმაცია - ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა რომელიც ფუნქიონირებს და ხელმისაწვდომი იქნება მომხმარებელებისთვის. 3. სამუშაო საათები - სწორი ინფორმაცია როდის შეუძლია მომხმარებელს კომუნიკაცია მაღაზიასთან. სერვისის მიღება ან მსგავსი დეტალები. 4. წესები და პირობები - კანონმდებლობის მიხედვით გათვალისწინებული პირობები, ვებ გვერდზე რეგისტრაცია, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა; 5. მიწოდების პირობები - პროდუქციის ან სერვისის მიწოდების სისტემა, ვადები; 6. თანხის დაბრუნება - როგორ ხდება თანხის დაბრუნება, რა ვადებში და რა პირობებით;

Strike Oil Ltd.

ს/ნ405485416

Cafés Richard -ის ოფიციალური დისტრიბუტორი

საქართველოში

Phone: +995 511 14 00 05

info@strikeoil.ge

შეკვეთის მიღება:

ყოველ დღე 24საათის განმავლობაში

მაღაზიის სამუშაო საათები სადაც კომუნიკაცია მოხდება:

10:00დან-20:00 საათამდე

მიწოდების პირობები

მიწოდება მოხდება იმავე დღეს ან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა.

შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში თანხის დაბრუნება მოხდეს იმავე დღეს